top of page

Javier Blas,
Jack Farchy

Javier Blas – dziennikarz serwisu Bloomberg. Interesuje się międzynarodowymi rynkami, szczególnie handlem metalami i ropą naftową oraz geopolityką zasobów naturalnych. Wcześniej był korespondentem w Ameryce Łacińskiej, Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz komentatorem bieżących wydarzeń dla CNN, BBC
i Al-Dżaziry.

Jack Farchy – dziennikarz piszący o rynkach energii i towarów dla serwisu Bloomberg.  Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego. W latach 2008–2017 związany z „Financial Timesem", gdzie był reporterem do spraw rynków towarowych oraz korespondentem z Moskwy i Azji Środkowej.

Fot. Autorów: David Fisher

bottom of page