top of page

Polityka prywatności strony Szczeliny.pl

wersja 1.0

Kto przetwarza Twoje dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych jest:

Wydawnictwo OTWARTE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 677-227-02-57), spółka prawa handlowego wpisana do rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000258848.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@otwarte.eu.

Jak i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zakres tego przetwarzanych zależy od tego co robisz w naszym serwisie – Szczeliny.pl.

1.1. Zapisałaś/eś się na newsletter

Jeśli zapisałaś/eś się na usługę newsletter, to będziesz okresowo otrzymywać e-maile z informacjami o nowościach wydawniczych i podcastowych, promocjach lub wydarzeniach z branży wydawniczej (informacje handlowe), a także odautorskie komentarze dot. wydarzeń. Przy zapisie na usługę newsletter możesz podać dodatkowe dane o sobie np. swoje imię. Ułatwi to nam personalizację wysyłanych do Ciebie e-maili.  Podanie danych jest dobrowolne przy czym niepodanie adresu email skutkuje brakiem możliwości wysyłki newslettera.

 

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zgodę na otrzymywanie newslettera możesz odwołać w każdym czasie;

 • w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera; więcej informacji znajdziesz w sekcji: : „Jak marketingowo wykorzystujemy Twoje dane?”;

 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Podstawowy okres przetwarzania: do czasu rezygnacji z newslettera.

 

1.2. Kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, formularza z serwisu lub w inny sposób opisany w serwisie

W zależności od celu i formy kontaktu możesz być poproszona/y o podanie danych osobowych  niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Dane osobowe są przetwarzane:

 

 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Podstawowy okres przetwarzania:  rok od końca roku, w którym nastąpił kontakt.

 

1.3. Bierzesz udział w konkursie lub akcji promocyjnej

Możemy za pośrednictwem serwisu lub swoich fanpage’ów na portalach społecznościowych organizować konkursy i akcje promocyjne. Z warunków uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej dowiesz się jakie dane osobowe trzeba podać aby wziąć udział w tym konkursie lub akcji promocyjnej.

 

Dane osobowe są przetwarzane:

 

 • w celu przeprowadzenia irozstrzygnięcia konkursu (w tym wydania nagród) lub przeprowadzenia akcji promocyjnej– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na realizacji złożonego przez Administratora przyrzeczenia publicznego);

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 • w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

 

Podstawowy okres przetwarzania: do rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród  lub zakończenia akcji promocyjnej, a w zakresie listy nagrodzonych i potwierdzeń wydania nagrody sześć lat od końca roku, w którym wydano nagrody.

 

1.4. Odwiedzasz nasze profile w mediach społecznościowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz  promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów. W tym przypadku jesteśmy administratorami Twoich danych wspólnie z podmiotem prowadzącym dany portal społecznościowy i nie ukrywamy, że to właśnie ten podmiot ma decydujący wpływ jak i po co Twoje dane są przetwarzanie na ich platformach społecznościowych.

 

Podstawowy okres przetwarzania: zgody z polityką prywatności podmiotu prowadzącego portal społecznościowy - Facebook, Instagram.

Jak marketingowo wykorzystujemy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe użytkowniczek/ków w celu realizowania działań marketingowych i dopasowaniu treści naszego serwisu, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu treści (reklam, komunikatów, ofert) odpowiadających Twoim zainteresowaniom;

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe mogą być dopasowywane do Twoich upodobań (usługa newslettera).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. Podstawą do profilowania są  dane zebrane przez pliki cookies.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. W pliku cookies zapisywane są informacje wspierające funkcjonowanie serwisu oraz dane o Twojej aktywności w serwisie. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach serwisu.

Jakie typy cookies wykorzystujemy?

Wykorzystujemy :

 • cookies techniczne - niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony

 • cookies konfiguracyjne -przechowujące Twoje ustawienia np. język strony

 • cookies statystyczne – wykorzystywane do tworzenia statystyk ruchu sieciowego na naszym serwisie

 • cookies marketingowe – wykorzystywane przez naszych partnerów (Google, Facebook) do dopasowania treści wyświetlanych w naszym serwisie oraz reklam wyświetlanych Tobie w mediach społecznościowych lub w na stronach www.

 

Dane z cookies marketingowych wykorzystywane są przez nas w celu:

 • popularyzacji serwisu i działalności wydawniczej Administratora za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

 • popularyzacji serwisu i działalności wydawniczej Administratora za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388;

 

Wskazani administratorzy (Google i Facebook) udostępniają na swoich stronach narzędzia do  zarządzania danymi osobowymi. Szczegółowe informacje dostępne są w politykach prywatności tych administratorów. 

 

Jak wyrazić lub cofnąć zgodę na instalowanie plików cookies oraz na przetwarzanie zebranych przez nie danych?

 

Z poziomu strony:

Przy pierwszym uruchomieniu naszej strony oraz potem nie rzadziej niż co 12 miesięcy wyświetlamy menu (popup) w którym możesz wyrazić zgodę na przetwarzania przez nas i naszych partnerów danych osobowych zapisanych w plikach cookies (cookies statystyczne i marketingowe). Zgodę tę możesz cofnąć usuwając pliki cookies z Twojej przeglądarki (poniżej dowiesz się jak).

Z poziomu ustawień Twojej przeglądarki:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące wszystkich cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcję jak tego dokonać możesz znaleźć na stronie producenta Twojej przeglądarki lub przykładowo na tej stronie (http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/).

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Okres przetwarzania danych dla czynności opisanych w niniejszej polityce podajemy w jako „Podstawowy okres przetwarzania”. Podstawowy okres przetwarzania w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda trwa do dnia cofnięcia tej zgody. Jeśli Podstawowy okres przetwarzania nie został  podany to wynosi on 1 rok  od końca roku, w którym dane zostały zebrane.

Podstawowy okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (wynoszący zwykle 6 lat) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Twoje prawa

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie:

 • dostępu do swoich danych osobowych;

 • uzyskania kopii danych osobowych;

 • sprostowania lub uzupełnieniaswoich danych osobowych; Pamiętaj, że część danych osobowych możesz edytować samodzielnie za pośrednictwem konta;

 • usunięcia swoich danych osobowych;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • przeniesienia danych osobowych

 

Swoje prawa możesz zrealizować pisząc do nas na adres: rodo@otwarte.eu.

 

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o podjętych przez niego działaniach w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

1) Wycofanie zgody

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

2) Prawo do sprzeciwu

Masz ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

 

3) Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa  masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego dla miejsca Twojego pobytu. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). Przed złożeniem skargi zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z opisanych w tej polityce przysługujących Tobie praw.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe i po co?

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w serwisie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, takim jak:

 • firmom kurierskim lub firmom świadczącym usługi pocztowe (np. w celu dostawy nagrody lub materiału promocyjnego),

 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, w tym platformy WIX – spółce WIX LTD. z siedzibą w Izraelu (wix.com/about/privacy) ,

 • operatorom platform do wysyłki mailing’ów,

 • agencjom marketingowym (w zakresie zleconych przez Administratorausług marketingowych),

 • księgowym, prawnikom i audytorom, w zakresie w jakim wykonują oni usługi na rzecz Administratora,

 • innym podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku danych zebranych za pośrednictwem plików cookies dostarczonych przez podmioty trzecie (np. Facebook lub Google) dane te będą udostępniane dostawcom tych plików cookies.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską.

W przypadku danych przetwarzanych na polecenie Administratora przez spółkę WIX Ltd (dostawcy platformy WIX, w oparciu o którą działa nasz serwis) informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w Izraelu, przy czym Komisja Europejska uznała, że poziom ochrony danych osobowych zapewniany w Izraelu jest adekwatny do poziomu ochrony zapewnionego na terenie Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061).  

Zmiany polityki

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja polityki prywatności obowiązuje począwszy od 20 maja 2022 r.

bottom of page