top of page

Sergei Guriev,
Daniel Treisman

Sergei Guriev – profesor ekonomii, rektor Sciences Po w Paryżu. Pracownik naukowy i lider sieci badawczej i politycznej ds. populizmu w Centre for Economic Policy Research w Londynie. Członek takich organizacji jak Trilateral Commission, Institut Universitaire de France oraz Academia Europaea. Był głównym ekonomistą Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, a także rektorem New Economic School w Moskwie. Publikuje w najważniejszych międzynarodowych czasopismach ekonomicznych.

Daniel Treisman – profesor nauk politycznych na University of California w Los Angeles oraz wykładowca w Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences przy Stanford University. Absolwent Oxford University i Harvard University. Autor książek i artykułów o tematyce ekonomicznej i politycznej. W pracy badawczej koncentruje się na rosyjskiej polityce i ekonomii oraz porównawczej ekonomii politycznej, a w szczególności na analizie demokratyzacji, polityce państw autorytarnych, politycznej decentralizacji i korupcji.

bottom of page